DDM Proces – 4 proste kroki

 

1.Tworzenie modelu ruchu
Gdy tylko montarz w programie CAD jest zakończony , połączenia mechaniczne są łatwe do wykonania albo przez automatyczną konwersję z istniejących więzów montażowych przy użyciu funkcji programu Dynamic Designer Automatic Constraint Mapping, albo przy użyciu jedynego w swoim rodzaju kreatora Intellimotion. Kreator ten krok po kroku wprowadzi Cię w świat konstrukcji modeli.


2.Dodawanie/Kontrola ruchu

Aby wykonać symulację ściśle odzwierciedlającą rzeczywistość, program Dynamic Designer pozwala na dodanie do modelu różnych charakterystyk ruchu. Dynamic Designer korzysta z silników, siłowników, ciężaru, realistycznych oddziaływań pomiędzy obiektami, sprężyn, tarcia, tłumienia i innych generatorów sił na tyle ile potrzeba.

3.Przeprowadzenie symulacji
Do przeprowadzenia symulacji wystarczy jedynie określenie czasu jej trwania, a następnie kliknięcie na ikonę kalkulatora w celu obliczenia wyników.


4.Przegląd wyników

Program Dynamic Designer oblicza kilka rodzajów wyników , które mogą być użyte w celu sprawdzenia działania konstrukcji. Animacja zakłóceń ruchu , pliki AVI i VRML pozwalają określić wzrokowo czy urządzenie będzie działać poprawnie. Jednak tym, co naprawdę odróżnia program Dynamic Designer od innych jest możliwość dostarczenia danych technicznych związanych z ruchem układu. Wektory wynikowe i wykresy przemieszczeń, prędkości, przyspieszenia i sił podają informacje w postaci liczbowej, które niezbędne są do pełnego zrozumienia działania projektu. Możesz porównać dane w miarę wprowadzania zmian w projekcie , w celu sprawdzenia czy rzeczywiście przynoszą one poprawę.

cadassembly