Interactive Physics

 

lnteractive Physics i Baseball

 
lnteractive 
Physics został wykorzystany do zbadania wpływu prędkości początkowej, kąta rzutu, spinu, oporu powietrza, siły nośnej i temperatury na przebieg lotu piłki baseballowej. Eksperyment przeprowadzony został na należącym do drużyny San Francisco Giants stadionie SBC park.
 
Dołącz do rewolucji wiedzy!
 
Interactive Physics™, wielokrotnie nagradzany program stworzony przez firmę Design Simulation Technologies ułatwia obserwację, odkrywanie i zgłębianie świata fizyki dzięki dynamicznej, ekscytującej symulacji. Ściśle wspópracując z nauczycielami fizyki , zespół programistów lnteractive Physics opracował łatwy w użyciu, atrakcyjny graficznie program, który znacznieprzyczynia się do wzrostu poziomu nauczania fizyki.
 
Uczniowie i nauczyciele szkól średnich i szkól wyższych używają Interactive Physics, aby badać i eksperymentować z pojęciem fizyki
 
Stwórz jakikolwiek wyobrażalny eksperyment za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu!
 
lnteractive Physics pozwala na tworzenie modeli, symulowanie, oraz badanie różnorakich zjawisk fizycznych. Pozwala także na utworzenie niemal każdego wyobrażalnego doświadczenia czy eksperymentu.. Obsługa programu jest tak prosta jak obsługa myszki. Możesz:
 

• Tworzyć obiekty poprzez rysowanie okręgów, brył i wielokątów 
• Zmierzyć prędkość, przyspieszenie, siłę, energię itp, wyrażone w jednostkach systemu metrycznego lub brytyjskiego 
• Tworzyć liny, sprężyny, gniazda, tłumiki, koła pasowe, siłowniki i silniki

• Symulować oddziaływanie, zderzenia i tarcie
• Zmieniać opór powietrza, grawitację, ciężar lub właściwości materiału
• Oglądać wyniki w postaci liczb, wykresów i animacji wektorowej
• Słyszeć i zmierzyć poziom głośności oraz częstotliwość dźwięku, a także efektu Dopplera 
• Tworzyć atrakcyjnie wizualne prezentacje dołączając grafikę do objektów

Nastawiona na odkrycia interaktywność jest kluczowa

 
interactive physicsaaa

Program lnteractive Physics jest potężnym narzędziem umożliwiającym naukę poprzez  eksperyment. Pomaga on również uczniom w wyobrażeniu sobie i nauce  abstrakcyjnych pojęć. Rozwija naukową dociekliwość i wiedzę fizyczną pozwalając  użytkownikowi na zmianę niemal każdego parametru fizycznego (np. ciężaru, siły,  prędkości, współczynników sprężystości) i pomiar wpływu tej zmiany na niemal  każdą mierzalną wielkość (np. położenie, energię, poziom decybeli

http://www.design-simulation.com/IP/description.php

Biblioteka eksperymentów została opracowana  przez nauczycieli fizyki po symulacji. Zapraszam do pobrania i wykorzystania  symulacji można znaleźć wiele interesujących. Do przeprowadzenia eksperymentu  potrzebne jest pełne wydanie lub wydanie domowe (nie wydanie demo) Interactive  Physics

http://www.design-simulation.com/IP/simulations.php